Skip to content

Amputacja kończyn u dorosłych

4 miesiące ago

184 words

ZnalezioneAmputacja u dorosłych wiąże się z odwzorowaniem odwzorowań czuciowo-ruchowych kory. Zmiany w pierwotnych obszarach kory czuciowo-ruchowej u osób po amputacji opisano za pomocą różnych technik elektrofizjologicznych i obrazowania Około 90% osób cierpiących na amputację zgłasza wrażenia fantomowe, termin używany do określenia percepcji, że brakująca część jest nadal obecna. Często te fantomowe odczucia obejmują ból. Badania korelowały ból kończyn fantomowych z pierwotnym sensomotorycznym czynnościowym remapowaniem po amputacji, sugerując plastyczność nieprzystosowawczą. Niedawno zakwestionowano powszechnie akceptowaną hipotezę, że nieprzystosowawcza plastyczność jest związana z bólem fantomowym u osób po amputacji. Zauważono zwiększoną aktywność w ubogim regionie kory czuciowo-ruchowej odpowiadającym amputowanej dłoni. Te pozornie sprzeczne wyniki sugerują, że może być bardziej złożone i być może wieloczynnikowe wyjaśnienie zjawisk fantomowych. W związku z tym plastyczność korową zidentyfikowano również u osób po amputacji bez bólu kończyn fantomowych, ale niebolesne odczucia fantomowe nie były konsekwentnie związane z pierwotnymi zmianami kory somatosensorycznej po amputacji.
[podobne: pytania do złotych myśli, luxmed mehoffera, pulneo na kaszel ]