Skip to content

Kiła: wykorzystując nowoczesne podejście do zrozumienia starej choroby czesc 4

4 miesiące ago

746 words

Rozpoznanie bezobjawowej kiły układu nerwowego jest skomplikowane ze względu na fakt, że żaden z obecnie stosowanych wskaźników CSF nie jest bardzo czuły (CSF-VDRL) lub swoisty (wfc CSF, białko CSF). Ponadto, samo współistnienie zakażenia wirusem HIV może powodować zwiększoną liczbę WBC lub stężenie białka w CSF. Ostatnio opisanym pomocniczym markerem diagnostycznym dla kiły układu nerwowego jest chemokina CXCL13 z komórek B (74). Kiła utajona i trzeciorzędowa. zmienność i trwałość antygenowa. Pomimo odpowiedzi immunologicznej gospodarza, która powoduje skuteczny miejscowy klirens T. pallidum ze zmian pierwotnych i wtórnych, krętki utrzymują się w wielu tkankach bez powodowania klinicznych objawów. Nazywa się to stanem utajonym. Podczas gdy T. pallidum może sporadycznie wysiewać krwioobieg podczas etapu utajonego, a tym samym infekować rozwijający się płód w czasie ciąży, transmisja seksualna jest rzadka. Jak można uciec T. pallidum. wykrywanie immunologiczne powodujące uporczywe i późniejsze etapy infekcji. Ostatnie dowody sugerują, że organizmy T. pallidum mogą być zdolne do uniknięcia nabytej odpowiedzi immunologicznej przez antygenowe zmiany bakteryjnych białek powierzchniowych, zgodnie z odpornością na fagocytozę wybranych krętków, które przeżywają klirens bakteryjny pierwotnego uszkodzenia (51). Zmiana antygenowa jest dobrze opisana w spokrewnionych krętkach, które powodują nawracającą gorączkę (Borrelia hermsii) i boreliozę (Borrelia burgdorferi), z których każda ma również wieloetapowy przebieg kliniczny (75, 76). Chociaż T. pallidum ma niewiele integralnych białek błony zewnętrznej (23, 24, 77, 78), metody bioinformatyczne zidentyfikowały kilku kandydatów, w tym członków rodziny 12 białek Tpr (T. tumblidum repeat) (79, 80). Wśród członków rodziny Tpr najlepiej przebadany jest TprK. Silne przeciwciało i odpowiedź immunologiczna komórek T jest wywoływana przeciwko TprK (81, 82), a immunizacja rekombinowanym TprK zapewnia częściową odporność przeciwko infekcyjnemu prowokacji (80, 83). Przeciwciała wytworzone przeciwko rekombinowanemu TprK mogą opsonizować T. pallidum dla fagocytozy przez makrofagi in vitro (80). Sekwencje TprK różnią się zasadniczo pomiędzy poszczególnymi szczepami (84. 86) iw obrębie poszczególnych szczepów, a różnorodność ta jest zlokalizowana w siedmiu dyskretnych regionach zmiennych białka, które, jak się oczekuje, są eksponowane na powierzchni. Różnorodność sekwencji TprK kumuluje się po rozwinięciu nabytej odporności w modelu królika (86, 87). Badania molekularne TprK pokazują, że nowe warianty powstają w wyniku segmentalnej konwersji genów, z nowymi sekwencjami pochodzącymi z dużego repertuaru miejsc dawców. znajduje się w innym miejscu na chromosomie (odnośniki 88 i rysunek 2). Uzyskane zmiany w odsłoniętych regionach zmiennych TprK umożliwiają organizmowi uniknięcie wiązania przeciwciała i opsonofagocytozy (89). Te warianty wariantu TprK przeżywają klirens i utrzymują się podczas przewlekłej, ukrytej infekcji. Figura 2 Przekształcenie genu jako mechanizmu zmiany antygenowej TprK w T. pallidum. Wariantowe segmenty DNA położone w sąsiedztwie genu tprD nie wzajemnie rekombinują się z regionami zmiennymi (V1-V7) genu tprK w miejscu ekspresji w celu wygenerowania nowych białek mozaikowych TprK. U niektórych osób przewlekłe zakażenie latentne może reaktywować się, powodując trzeciorzędową kiłę, która pojawia się od lat do dziesięcioleci po początkowym zakażeniu i może wpływać na wiele narządów. W retrospektywnym badaniu pacjentów z Oslo w erze przedantybiotykowej około 1/3 pacjentów z nieleczoną kiła utajoną rozwinęła kiłę trzeciorzędną (90). Objawy mogą obejmować gumma, kiła układu sercowo-naczyniowego i trzeciorzędową neurozępę. We współczesnej epoce antybiotyków kiła trzeciorzędowa jest rzadko obserwowana, być może z powodu nieumyślnego leczenia kiły antybiotykami przepisywanymi na inne infekcje. HIV i kiła Od początku epidemii HIV / AIDS u pacjentów z kiłą obserwowano wysoki stopień zakażenia HIV-1 (HIV). W 2002 r. CDC donosi, że 25% przypadków kiły pierwotnej i wtórnej dotyczyło osób zakażonych wirusem HIV, a częstość występowania kiły u osób zakażonych HIV była 77 razy większa niż w populacji ogólnej (91). Liczba przypadków wczesnej kiły stale rosła w ciągu ostatniej dekady we wszystkich regionach geograficznych, w szczególności u mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM), aw ciągu ostatnich 5 lat zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet w Afryce (92). Podczas gdy wzrastająca częstość występowania kiły może wynikać z zachowań wysokiego ryzyka (93. 95), wyższe wskaźniki kiły i zakażenia wirusem HIV mogą również wynikać z czynników immunologicznych i bakteriologicznych. Pierwotny chancre może ułatwić nabycie i przeniesienie wirusa HIV poprzez zakłócenie barier śluzowych i nabłonkowych (96)
[więcej w: olej lniany budwigowy oleofarm, guz jelita grubego rokowania, płatki drożdżowe przepisy ]
[podobne: stomadent wrocław, gorące szesnastki, ksylazyna ]